Verificarea documentatiei tehnice si corelarea cu realitatea imobilului

document.png
  • Din ce este alcatuita documentatia tehnica a unei locuinte? Documentatia tehnica a unei locuinte este formata din proiectul tehnic, detaliile de excutie, cartea tehnica a constructiei. Verificarea documentatiei tehnice - proiectul tehnic, alaturi de detaliile de executie si cartea tehnica a constructiei – si corelarea documentatiei cu realitatea din teren reprezinta un serviciu primordial in domeniul inspectiei tehnice imobiliare. Aceast serviciu presupune o verificare detaliata privind componenta cartii tehnice, calitatea intocmirii si veridicitatea cartii tehnice.

  • Aceasta documentatie trebuie solicitata vanzatorului imobilului inaintea realizarii inspectiei tehnice. Proiectul tehnic sta la baza autorizatiei de construire si a executarii lucrarilor de constructie si este un ansamblu de piese scrise si desenate, intocmit de catre o echipa de specialisti formata din arhitecti, ingineri structuristi, ingineri instalatori si contrasemnata de verificatori de proiecte. Proiectul tehnic descrie in mod detaliat lucrarile care urmeaza a fi executate. Proiectul tehnic cuprinde o parte scrisa, formata din memorii si caiete de sarcini si o parte desenata, ce cuprinde planuri care descriu si detaliaza constructia. Detaliile de executie - reprezinta documentatia furnizata de proiectant care aduce lamuriri anumitor detalii constructive, astfel incat constructia sa indeplineasca conditiile din autorizatia de construire, parametrii de conformitate cu proiectul si toate conditiile prevazute de legislatia in vigoare. Cartea tehnica a constructiei este obligatorie pentru orice constructie si se definitiveaza inainte de receptia finala a acesteia. Cartea tehnica a constructiei reprezinta ansamblul documentelor tehnice privind proiectarea, executia, receptia, exploatarea si urmarirea comportarii in timp a constructiei si instalatiilor aferente acesteia. Aceasta cuprinde date, documente necesare pentru identificarea si determinarea starii tehnice a constructiei si a evolutiei acesteia in timp. Modalitatea de elaborare a Cartii tehnice a constructiei este stipulata de Legea 10/1995 privind calitatea în construcţii (republicata in M.0. 765/2016) privind calitatea in constructii. Normele de intocmire a Cartii tehnice a constructiilor se regasesc in Anexa nr. 6 din HG nr. 273/1994 si HG nr. 343/2017 - modificarea HG nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepţie a lucrărilor de construcţii și instalaţii aferente acestora.